ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2023-2024, η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Καθηγητών του 2ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας, σας ευχόμαστε υγεία, δύναμη και καλή πρόοδο στα παιδιά σας.

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας του σχολείου με την οικογένεια του κάθε μαθητή, κρίνουμε απαραίτητο να σας ενημερώσουμε, αλλά και να ζητήσουμε τη συνδρομή σας για θέματα που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου, στη φοίτηση και στην πρόοδο των μαθητών. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο, ασφαλές και δημιουργικό σχολικό περιβάλλον, ανοιχτό προς τους γονείς και την κοινωνία, με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές.

Είναι αναγκαίο να επιδείξετε διάθεση για μια γόνιμη και ειλικρινή συνεργασία με το σχολείο μας, ώστε να συμβάλλουμε όλοι μαζί στην επιτυχία του εκπαιδευτικού μας έργου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΊΟΥ

Η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του σχολείου ορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του σχολείου.  

Για την  καλή  λειτουργία του σχολείου επισημαίνουμε τα παρακάτω:        

 • Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στην πρωινή σύνταξη και προσευχή και η τήρηση του ωραρίου λειτουργίας, από τις 08:10 μέχρι τις 13:50, είναι υποχρεωτική. Οι διδάσκοντες δε δέχονται αργοπορημένους μαθητές στην αίθουσα, παρά μόνο .με σημείωμα από τη Διεύθυνση.
 • Η πρόωρη αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο δεν επιτρέπεται. Μαθητής που έχει λόγους να φύγει από το σχολείο πριν από το πέρας της σχολικής ημέρας, αποχωρεί αποκλειστικά με την άδεια και τη συνοδεία γονέα .
 • Για απουσίες κατά την πρώτη, ενδιάμεσες ή τελευταίες ώρες του ωρολογίου προγράμματος, μεμονωμένες ή συνεχείς, αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα.
 • Η συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τους κανόνες του σχολείου. Περιπτώσεις συμπεριφορών που διαταράσσουν τη λειτουργία του σχολικού κλίματος ελέγχονται.
 • Φθορές της σχολικής περιουσίας επισκευάζονται ή αντικαθίστανται από αυτόν που προκάλεσε τη ζημιά ή των άμεσα εμπλεκομένων.
 • Δεν επιτρέπεται η κατοχή κινητών τηλεφώνων ή οποιασδήποτε συσκευής εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα στο σχολείο, ως δημόσιο κτήριο, σε όλους τους χώρους.
 • Αν το παιδί έχει κάποιο ειδικό πρόβλημα (υγείας, προσωπικό, οικογενειακό) παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, γιατί η γνώση του προβλήματος εκ μέρους του σχολείου βοηθάει σημαντικά το παιδί.
 • Μαθητής που τιμωρείται με αποβολή για κάποιο σοβαρό παράπτωμα παρουσιάζεται στο σχολείο και απασχολείται από τον διευθυντή.
 • Συνιστούμε οι μαθητές να μη φέρνουν πολλά χρήματα και αντικείμενα μεγάλης αξίας στο σχολείο, και να μην τα αφήνουν στην αίθουσά τους, όταν μετακινούνται σε άλλους χώρους (π.χ. αίθουσα Γυμναστικής), γιατί κατά την απουσία τους η τάξη τους μπορεί να χρησιμοποιείται από άλλους μαθητές.
 • Οι μαθητές πρέπει να τηρούν του κανόνες ατομικής υγιεινής και καθαριότητας στο χώρο του σχολείου προς αποφυγή διάδοσης ασθενειών.

 Προσοχή, στις δραστηριότητες που διοργανώνουν οι ίδιοι οι μαθητές μόνοι τους, εκτός σχολικού ωραρίου, για διάφορους λόγους, όπως οι χοροί σε χώρους διασκέδασης κ.ά., το σχολείο δε συμμετέχει, δεν εμπλέκεται και δε φέρει καμιά ευθύνη για τη διοργάνωσή τους. Η συμμετοχή των μαθητών σ΄ αυτές τις δραστηριότητες είναι αποκλειστικά ευθύνη  των γονέων και κηδεμόνων.

ΦΟΙΤΗΣΗ-ΑΠΟΥΣΙΕΣ

 • Η φοίτηση στο Γυμνάσιο είναι υποχρεωτική και τακτική. Οι κηδεμόνες των μαθητών ευθύνονται εξ ολοκλήρου για την τακτική παρακολούθηση και ενημέρωση της φοίτησής τους και οφείλουν να γνωστοποιούν στο σχολείο τους λόγους της απουσίας του μαθητή άμεσα (Υ.Α.10645/ΓΔ4/23-01-2018, άρθρο 23, 24 και 28).
 • Η φοίτηση των μαθητών χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.

 Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών εφόσον το σύνολο των απουσιών τους δεν υπερβαίνει τις εκατό δεκατέσσερις (114) και αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου.

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατό δεκατέσσερις (114) απουσίες. Ο μαθητής επαναλαμβάνει την ίδια τάξη.

Καταργήθηκε η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες, οπότε δεν χρειάζεται να προσέρχονται οι κηδεμόνες για δικαιολόγηση απουσιών.

 • Αν μαθητής πρόκειται να απουσιάσει από το σχολείο, ο κηδεμόνας υποχρεούται να ενημερώσει τηλεφωνικά τη διεύθυνση το πρωί.
 • Οι υπεύθυνοι καθηγητές των τμημάτων  ενημερώνουν με mail τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών.
 • Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών, που οφείλονται  αποκλειστικά:

α. σε σοβαρά έκτακτα και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση ή άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο, β. θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο.

 Σε αυτές τις περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητών θα πρέπει να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου και να προσκομίσουν με αίτησή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Από Δημόσιο Νοσοκομείο με τη στρογγυλή σφραγίδα και την υπογραφή του Διευθυντή της Κλινικής και του θεράποντος ιατρού.

Από Ιδιωτικό Νοσοκομείο με την υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής.

 • Στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα εξετασθούν γραπτά στην ύλη των  μαθημάτων (Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Ιστορία, Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία και Αγγλικά) και γι’ αυτά ο τελικός βαθμός σε κάθε μάθημα, θα είναι ο μέσος όρος των δύο προφορικών βαθμών (από τα δύο τετράμηνα) και του γραπτού βαθμού της τελικής εξέτασης.
 • Στα μαθήματα  που δεν εξετάζονται γραπτά, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των δύο προφορικών βαθμών(από τα δύο τετράμηνα).
 • Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης:

     α. όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10), ή

     β. όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

 • Η συμμετοχή των μαθητών στις ενδοσχολικές εκδηλώσεις, τις εθνικές και θρησκευτικές γιορτές,  τις αθλητικές,  πολιτιστικές ή άλλες σχολικές δραστηριότητες ή στον περίπατο είναι υποχρεωτική. Απουσία μαθητή από τις παραπάνω δραστηριότητες θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

 • Οι εγγραφές των μαθητών γίνονται τον Ιούνιο και σε ειδικές περιπτώσεις το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Για τον λόγο αυτό όσοι γονείς/κηδεμόνες δεν πραγματοποίησαν την εγγραφή των παιδιών τους στο σχολείο, να προσέλθουν άμεσα για την ολοκλήρωση της.
 • Οι εγγραφές των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου στα Δημόσια Λύκεια (ΓΕΛ/ΕΠΑΛ) πραγματοποιούνται   αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Για να διευκολυνθεί η διαδικασία εγγραφής, επικαιροποιούνται τα στοιχεία του κηδεμόνα, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis). Αν δεν έχει, θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκτήσει κωδικούς, για να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από το taxis με τον μαθητή και η εγγραφή του μαθητή στο Λύκειο.
 • Επιπλέον, για τις εγγραφές αλλοδαπών μαθητών εφιστάται η προσοχή: ο γονέας που θα δηλωθεί ως κηδεμόνας, αν τα ατομικά στοιχεία του αναγράφονται στο ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικούς χαρακτήρες, θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του κηδεμόνα, όπως εμφανίζονται στο ΓΓΠΣ (taxis), δηλαδή με λατινικούς χαρακτήρες, για να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από το taxis με τον μαθητή και η εγγραφή του μαθητή στο Λύκειο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σας γνωστοποιούμε ότι η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Καθηγητών είναι στη διάθεσή σας καθημερινά για οποιοδήποτε λόγο σχετικά με τη φοίτηση των παιδιών σας. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, θα οριστεί ημέρα και ώρα ενημέρωσης και συνεργασίας των γονέων με τους καθηγητές που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Τηλέφωνο σχολείου:2333023455

Mail: 2gymalex@sch.gr

                                   ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                            Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ