Ημέρα Φιλοζωίας

Στο πλαίσιο της 1ης  Πανελλήνιας Σχολικής Ημέρας Φιλοζωίας, το 2ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας πραγματοποίησε σειρά δράσεων την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024.

Στόχος ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/ τριων, η αναγνώριση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ζώων, η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και η εμπλοκή της μαθητικής κοινότητας σε δραστηριότητες και πρωτοβουλίες φιλοζωίας.

Αυτή η καταχώρηση δημοσιεύτηκε στις 5 Απριλίου 2024, σε ΕΚ. 2023-2024. Βάλτε σελιδοδείκτη στο σύνδεσμο.