ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Έκθεση έργων όλων των τάξεων στο μάθημα της Τεχνολογίας, σχολικό έτος 2023-2024

Αυτή η καταχώρηση δημοσιεύτηκε στις 30 Μαΐου 2024, σε ΕΚ. 2023-2024. Βάλτε σελιδοδείκτη στο σύνδεσμο.