Αρχείο

Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω των εποχικών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων

Sisyphos- Οδηγίες για γονείς και κηδεμόνες

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τον παρακάτω οδηγό που αφορά το πληροφοριακό σύστημα του σχολείου sisyphos.

Αυτή η καταχώρηση δημοσιεύτηκε στις 17 Ιανουαρίου 2023, σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

Ενισχυτική διδασκαλία

Τα μαθήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας αρχίζουν την Τετάρτη 23/11/2022. Δείτε και κατεβάστε στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα από τον παρακάτω σύνδεσμο.