ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 2

   ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΗΜΑΘΙΑ

   ΤΚ 59300

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2333023455

      FAX: 2333023455

   email: 2gymalex@sch.gr