Αρχείο | 19 Απριλίου 2024

Ηλεκτρονική εγγραφή μαθητών/τριών στο Λύκειο

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών/τριών στην Α’ Λυκείου, για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα, σας επισημαίνουμε ότι η είσοδος στην εφαρμογή e-εγγραφές θα πραγματοποιηθεί με κωδικούς TaxisNet. Ο κηδεμόνας που θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση με τους κωδικούς του θα πρέπει να είναι αυτός/ή που έχει δηλωθεί ως «Κηδεμόνας E-eggrafes» στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια. Για να γίνει αυτό, και, προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία σας, θα πρέπει:

α. ο γονέας/κηδεμόνας που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση, δηλαδή ο «Κηδεμόνας E-eggrafes», να συμπληρώσει τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση Α και

β. ο έτερος κηδεμόνας να συμπληρώσει την Υπεύθυνη Δήλωση Β και να τις καταθέσουν στο σχολείο μέσω των μαθητών μέχρι Δευτέρα 22/4/2024.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση των στοιχείων της Υπεύθυνης Δήλωσης από τον γονέα/κηδεμόνα που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής, καθώς θα πρέπει να συμπληρώσει ακριβώς τα στοιχεία του όπως εμφανίζονται στο taxisnet.

Αυτή η καταχώρηση δημοσιεύτηκε στις 19 Απριλίου 2024, σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.