Ενισχυτική διδασκαλία

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την 114342/Δ2/12-10-2023 Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 2023-2024 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών/τριών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα:

  • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Μαθηματικά
  • Φυσική
  • Χημεία
  • Αγγλικά.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη του προγράμματος και με βάση τις διατάξεις της ανωτέρω Υ.Α. παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες που θέλουν τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν μαθήματα στην ενισχυτική διδασκαλία να προσκομίσουν υπογεγραμμένη την Υπεύθυνη Δήλωση μέχρι την Πέμπτη 16/11/2022 και ώρα 10:00 π.μ.